Relacje inwestorskie – Investor relations (official information required by Polish regulatory authorities)

PIĄTE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

W imieniu komplementariusza Spółki

Zarząd

CZWARTE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

W imieniu komplementariusza Spółki
Zarząd

TRZECIE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

W imieniu komplementariusza Spółki

Zarząd

DRUGIE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

W imieniu komplementariusza Spółki

Zarząd

PIERWSZE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

W imieniu komplementariusza Spółki
Zarząd

POLITYKA ORAZ STRATEGIA INWESTYCYJNA ZGODNIE ZE STATUTEM
NUNATAK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SKA
PRZYJĘTYM UCHWAŁĄ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Polityka oraz strategia inwestycyjna są do pobrania pod poniższym linkiem:
[POBIERZ]